วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

วันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งในปีนี้การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 เวลา 10.00 น. หลังจากที่ประชุมครั้งที่แล้วได้มีมติ ในเรื่องการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการเดินทางไปปลูกป่าที่จังหวัดสมุทรสาครจนประสพผลสำเร็จมาแล้วนั้น วันนี้คณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารยังคงให้การสนับสนุนในเรื่องของการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของพนักงาน ทั้งนี้การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในครั้งต่อไปอาจจะเป็นการไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หรือกระทั่งการบำเพ็ญบุญกุศล ทอดผ้าป่าสามัคคี และ รวมถึงการจัดให้มีการประชุมสัมนานอกสถานที่ (คล้ายกับที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี) อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในกลุ่มพนักงานให้มากขึ้น ในการไปชุมสัมนานอกสถานที่นั้นจะจัดให้มีขึ้นในราวเดือน สิงหาคม หรือ เดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ สถานที่อาจเป็นที่ "แก่งกระจาน" จังหวัดเพชรบุรี ตามที่มีผู้เสนอ ส่วนหัวข้อ และ วิทยากร อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดสรร


สำหรับโปรแกรมการเดินทางไปท่องเที่ยวของพนักงานในปี 2553 นั้นคณะกรรมการได้มีมติที่จะเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเพียง 2 แห่งเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณา สถานที่ดังกล่าวแล้วคือ 1. หมู่เกาะ พีพี จังหวัดกระบี่ 2. อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ใกล้กับน้ำตก ทีลอซู)


คณะกรรมการจะได้เรียกผู้ให้บริการนำเที่ยวมาทำการเสนอรายละเอียดสำหรับสถานที่ทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ในราวต้นเดือนกันยายน 53 นี้ เพื่อนพนักงานที่สนใจโปรดอดใจรอครับสำหรับภาพที่นำเสนอมานี้ ด้านบนทั้งหมดเป็นภาพสวยๆจาก หมู่เกาะ พีพี จังหวัดกระบี่ และภาพด้านล่างทั้งหมดจะเป็นภาพจาก อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากครับ
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านได้จาก บล็อกด้านล่างนี้